تیم مذاکره کننده دولت:

جمهوری اسلامی نظام مبتنی بر اساسات دین مبین اسلام است

هیئت مذاکره کننده دولت در واکنش به گفته‌های طالبان در رابطه به نظام افغانستان می‌گوید که جمهوری اسلامی افغانستان، یک نظام مبتنی بر اساسات دین مبین اسلام است

ادامه مطلب