سرور دانش: تغییر نظام سیاسی اشتباه دیگری خواهد بود

معاون دوم ریاست جمهوری در دیدار با سفیر هند در کابل گفته است که حکومت موقت یا امارت طالبانی نه تنها به صلح نمی‌انجامد، بلکه چرخۀ دیگری از اختلاف و خشونت خواهد بود.

ادامه مطلب