یافته‌های نظرسنجی:

بیش از ۷۰ درصد مردم افغانستان انتخابات را راه حل جنگ می‌دانند

یافته‌های تحقیق تازه‌ای که در مورد راه حل سیاسی منازعه و نظم سیاسی پسامنازعه در افغانستان صورت گرفته، نشان می‌دهد که بیشتر از ۷۰ درصد مردم افغانستان برگزاری انتخابات را بهترین راه برای حل سیاسی جنگ در کشور می‌دانند.

ادامه مطلب