تماس تیلفونی روحانی و مکرون/ فروش نفت ایران باید تضمین شود

حسن روحانی رییس جمهور ایران روز گذشته در تماسی تیلفونی با امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه؛ یکی از امضاکننده‌گان برجام، تاکید کرده است که فروش نفت کشورش باید تضمین شود

ادامه مطلب