رقابت برای نفوذ بر کابل

در داخل سازمان همکاری اسلامی، شکاف‌های دیگری نیز وجود داشته است، به‌ویژه در میان کشورهای خلیج‌فارس که اکنون در حال سرایت به افغانستان و تعیین نفوذ بر حکومت جدید این کشور به رهبری طا-لبان است

ادامه مطلب