رسانه، اطلاعات و نقش آن‌ها درجهت‌دهی جامعه

رسانه‌ها به عنوان یکی از فعال‌ترین اپوزیسیون‌ها در هر دولتی عمل می‌کنند که با برخورد واقع‌بینانه بر یک قضیه، اولین قدم را برای یک نقد سازنده برمی‌دارند و در کنار آن باعث به فکر واداشتن مخاطب می‌شوند…

ادامه مطلب