کمیسیون حقوق بشر:

طالبان در ساحات تحت کنترول شان مرتکب نقض جدی حقوق زنان شدند

کمیسیون مستقل حقوق بشر کشور می‌گوید که بربنیاد یافته‌های این کمیسیون، طالبان در مناطق تحت کنترول شان مرتکب نقض جدی حقوق بشری زنان و وضع محدودیت بر آنان شده‌اند

ادامه مطلب
پس از درج شکایت علیه گلبدین حکمتیار

سازمان ملل: به شنیدن صدای قربانیان در افغانستان متعهد هستیم

پس از آن‌که شمار از شهروندان کشور، خواستار به محاکمه کشانیدن گلبدین حکمتیار شدند، سازمان ملل متحد اعلام کرد که به شنیدن صدای قربانیان متعهد است

ادامه مطلب