نمایشگاه خیابانی کتاب؛ مطالعه نیاز اجتماعی است

مرکز فرهنگی شهر کتاب و انتشارات دانشگاه در همکاری با کافه ‌آی‌خانم، برای یک هفته در کابل نمایشگاه خیابانی کتاب برگزار کردند.

ادامه مطلب