کابل؛ نمایشگاه کتاب در آرزوی رسیدن به صلح

او گفت که ما باید به صورت ملی دانایی را گسترش بدهیم و از کلان شهرها به روستاها آیین و روش کتابخوانی را ترویج کنیم. جامعه ما زمانی به دانایی می‌رسد که فرهنگ کتابخوانی و نمایشگاه‌های کتاب در بین شهروندان ترویج شود

ادامه مطلب