شورای امنیت ملی: هیچ وکیلی با این نهاد روابط پنهانی ندارد

دفتر شورای امنیت ملی کشور می‌گوید که هیچ عضو پارلمان با این نهاد روابط پنهانی ندارد و شورای امنیت ملی نیز به کسی کمک مالی نمی‌کند.

ادامه مطلب

درگیری در خانه ملت؛ دو عضو مجلس نمایندگان به جان هم افتادند

نشست عمومی امروز چهارشنبه(۷ عقرب) مجلس نمایندگان با برخورد فزیکی دو نماینده از لوگر و پکتیا ادامه یافت.

ادامه مطلب