روند صلح افغانستان و رایزنی نمایندگان ملل متحد و ایران

نمایندگان ویژه سازمان ملل متحد و ایران در مورد آخرین تحولات، شرایط سیاسی و امنیتی افغانستان و روند صلح بحث و تبادل نظر کردند.

ادامه مطلب