نهادهای اطلاعاتی بریتانیا:

ویروس کرونا احتمالاً از آزمایشگاهی در چین سرایت کرده است

نهادهای اطلاعاتی بریتانیا بر این باور هستند که ممکن است پاندمی جهانی با نشت ویروس کرونا از یک آزمایشگاه تحقیقاتی چینی آغاز شده باشد.

ادامه مطلب