نهادهای خیریه از احتکار واکسین کرونا توسط کشورهای ثرومند هشدار می‌دهند

جمعی از نهادهای امدادی و خیریه جهانی از احتکار واکسین کرونا توسط کشورهای ثروتمند هشدار داده و می‌گویند که با این اقدامات شهروندان کشورهای فقیر چانس ایمنی را در برابر ویروس کرونا از دست می‌دهند. ایتلاف مردمی واکسین می‌گوید نزدیک به ۷۰ کشور کم‌درآمد تنها قادرند در هر ۱۰ نفر به یک نفر واکسین تزریق کنند.

ادامه مطلب