تفریح در جنگ افغانستان؛ رقص و نوشیدن شراب از پای مصنوعی طالب

اعتقاد بر این است که این پا متعلق به جنگجوی طالبان است که در جریان حملۀ سربازان استرالیایی بالای دو مکان و یک تونل در ککرک ولایت ارزگان در سال ۲۰۰۹ کشته شده است

ادامه مطلب