نگاهی به سفر غیرمنتظره مایک پنس به افغانستان

اگر نگاهی به کارکردهای امریکا در بیش از یک دهه گذشته در افغانستان بیاندازید، به وضوح می‌بینید که در صداقت امریکا نسبت به صلح در افغانستان تردید وجود دارد…

ادامه مطلب