نگرانی ایران و آلمان از افزایش ناامنی در افغانستان

نمایندگان ایران و آلمان نسبت به افزایش ناامنی‌ در افغانستان نگرانی عمیق خود را ابراز نموده‌اند.

ادامه مطلب