نگرانی «خانه آزادی بیان» از سانسور سیستماتیک رسانه‌ها توسط طا-لبان

خبرگزاری دید: خانه آزادی بیان به تازگی اعلام کرده که رسانه‌های افغانستان به شدت آسیب دیده و به گونه سیستماتیک از سوی اداره استخبارات طا-لبان سانسور می‌شود.

ادامه مطلب

نگرانی شدید یونیسف:‌ ۱ میلیون کودک در افغانستان جان خواهد داد

خبرگزاری دید: صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) با ابراز نگرانی شدید از وضعیت کودکان در افغانستان می‌گوید که در سال جاری ۱ میلیون کودک در نتیجه سوء‌تغذی حاد جان خواهد داد.

ادامه مطلب

سیر صعودی دالر و نگرانی شهروندان از افزایش بهای مواد خوراکی

به دنبال بلند رفتن بهای دالر در برابر افغانی و فرا رسیدن سرمای زمستان، افزایش بی پیشینه بهای مواد خوراکی و سوخت در بازارهای کابل، نگرانی شهروندان را برانگیخته است. قیمت دالر در کمتر از یک ماه تا ۲۵ افغانی صعود کرده است.

ادامه مطلب

نگرانی شدید ملل متحد از رشد تروریزم در افغانستان و منطقه

شورای امنیت سازمان ملل متحد با محکوم نمودن حملات هدفمند، نگرانی شدید خود را نسبت به رشد تهدید تروریزم در افغانستان و منطقه ابراز کرده است

ادامه مطلب
روند صلح و نگرانی زنان؛

پدرم به مادرم می‌گفت برایم غذا ندهد که دانشگاه نروم

گاهی پدرم به مادرم می‌گفت که به دختر غذا نده و کاری کن که از دانشگاه رفتن بماند ولی من به درس‌هایم ادامه دادم و رفتم دانشگاه

ادامه مطلب

نگرانی دیده‌بان ایالات متحده از شدت حملات طالبان

گفت‌وگوها که گاهی متوقف و گاهی ادامه پیدا می‌کند برای پایان دادن به دهه‌ها درگیری است اما ناامیدی و ترس از اوج گرفتن خشونت اخیراً افزایش یافته است و هر دو طرف یکدیگر را مقصر می‌دانند

ادامه مطلب

تحولات منطقه و نگرانی قابل درک در معادله افغانستان

آرایش‌های اخیر سیاسی-نظامی در حوزه‌ای است که هم بر جنگ و هم بر صلح افغانستان تاثیرگذار است. با عطف به این موضوع، افغانستان با هر تحول منطقه‌ای و جهانی از لبه پرتگاهی که در آن به نام روند صلح قرار دارد، ممکن به ناکجا آبادی پرتاب شود که آن سر آن ناپیدا است.

ادامه مطلب