نیروهای مسلح ایران:

اجازه نمی‌دهیم اسراییل در نزدیکی‌ مرزهای ما پایگاه نظامی داشته باشد

نیروهای مسلح ایران در پیوند به مناقشه آذربایجان و ارمنستان در منطقه قره باغ، هشدار داده که اجازه نمی‌دهد اسراییل در نزدیکی مرزهای ایران پایگاه داشته باشد.

ادامه مطلب