نیروهای کماندو، سربازان محاحصره‌شده کمپ کوته عشرو را نجات دادند

سربازان زخمی و محاصره‌شده ارتش در ولسوالی جلریز میدان‌وردک-کمپ کوته عشرو- به دست نیروهای کماندو نجات یافتند.

ادامه مطلب