رییس جمهور غنی: تا سه هفته آینده ۴۵ هزار نیروی ویژه می‌خواهم

رییس جمهور اشرف غنی گفته که جنگ را تا عقبه طالبان می‌برد و از نهادهای امنیتی خواسته است که تا سه هفته آینده ۴۵هزار نیروی ویژه می‌خواهد

ادامه مطلب