امریکا ناو هواپیما‌بر به خلیج فارس اعزام کرد

ایالات متحده ناو هواپیمابر «نیمیتز» را همراه با سایر کشتی‌های جنگی به خلیج فارس اعزام کرده است.

ادامه مطلب