نیویارک‌تایمز: عطا محمد نور والی مقتدری که حکومت را متوقف کرد

رییس جمهور وقتی دید که آقای نور با بقیه قدرت‌مندان محلی که منتقدان رییس جمهور بودند، ملاقات می‌کند، صبر غنی لبریز شد، او دستور برکناری آقای نور را صادر کرد. اما رییس جمهور محاسبه‌اش اشتباه بود، آقای نور نه‌تنها دستور غنی را رد کرده است، بلکه وضعیت پیش آمده را به فرصت تبدیل کرده و از آن به عنوان یک بازیگر برای انتخابات آینده از همین اکنون کمپاین دارد‌‌

ادامه مطلب