۷هزار زندانی طالبان؛ فرصتی طلایی برای ‌آتش‌بس فراگیر

خواست اساسی دولت و جامعه افغانستان آتش‌بس فراگیر است، ۷ هزار زندانی طالبان اهرم فشار خوبی است و دولت باید این تهدید را مبدل به فرصت طلایی در راستای انقیاد گروه طالبان به آتش‎بس بسازد

ادامه مطلب