سیما سمر:

توانمندی زنان، توانمندی مردان است/ امنیت زنان در روستاها تامین شود

سیما سمر رییس کمیسیون حقوق بشر، امروز پنج‌شنبه (۱۷ حوت) که به مناسبت گرامی‌داشت از روز زن (۸مارچ) سخنرانی می‌کرد، مصئونیت زنان را مصئونیت جامعه عنوان کرده گفت: تا زمانی‌که زنان در ادارات دولتی حضور گسترده نیابند و خشونت علیه زنان در سرتاسر افغانستان از بین نرود، تبعیض وجود خواهد داشت و کار حقوق بشر نا تکمیل خواهد ماند

ادامه مطلب