گرامی داشت از هشت ثور؛

مسعود: ملت افغانستان باید به قدرت مجاهدین ایمان داشته باشند

همزمان با برگزاری بیست و نهمین سالروز پیروزی جهاد مجاهدین در افغانستان؛ احمد مسعود گفت که ملت افغانستان به سان گذشته باید به توانایی بسیج مردمی و قدرت مجاهدین ایمان داشته باشند

ادامه مطلب

به مناسبت هشت ثور ۶۱ زندانی در بغلان آزاد شد

مسئولان در ولایت بغلان می‌گویند که به مناسبت هشتم ثور روز پیروزی مجاهدین ۶۱ زندانی از زندان این ولایت آزاد شد

ادامه مطلب