سال ۲۰۲۰؛ هشت خبرنگار در افغانستان کشته شد

سال ۲۰۲۰ میلادی برای خبرنگاران در کشور یک سال خونین بود. در این سال هشت خبرنگار کشته شده و ۱۹ خبرنگار نیز زخم برداشت.

ادامه مطلب