ظاهر قدیر: ایتلاف تازهای در برابر حکومت تشکیل می‌شود/ در برابر انحصارگری ارگ میایستیم!

ظاهر قدیر نماینده ننگرهار در مجلس و از منتقدان سرسخت حکومت، از اعلام وجود یک ایتلاف پرقدرت سیاسی در آینده نزدیک خبر می‌دهد

ادامه مطلب