رییس جمهور غنی:

با خروج نیروهای خارجی فصل جدیدی در روابط ما ایجاد می‌شود/ طالبان یک میلیارد دالر به کشور صدمه زده‌اند

رییس جمهور کشور می‌گوید که با خروج نیروهای نظامی خارجی، فصل جدیدی در روابط افغانستان و جامعه جهانی ایجاد می‌شود. او همچنان گفت که گروه طالبان به ارزش یک میلیارد دالر به زیرساخت‌های کشور صدمه زده‌ است

ادامه مطلب