وزیر پیشین مالیه، سفیر کشور در امریکا و مشاور پیشین رییس جمهور متهم به اختلاس شدند

برخی گزارش‌ها حاکی است که همایون قیومی وزیر پیشین مالیه، رویا رحمانی سفیر کشور در امریکا و شادمحمد سرگند مشاور پیشین رییس جمهور از سوی دادستانی کل متهم به اختلاس شدند

ادامه مطلب