رسوایی حکومت ادامه دارد؛ آیا استانکزی به تروریستان پناه می‌دهد

همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان در نامه‌ای که به وزارت دولت در امور پارلمانی فرستاده، دست به افشاگری‌های تکان‌دهنده‌ای در مورد معصوم استانکزی رییس عمومی امنیت ملی زده است

ادامه مطلب