به دنبال امضای سند همکاری ایران و چین، کاخ سفید به اعمال تحریم‌های بیشتر هشدار داد

سخنگوی کاخ سفید در باره امضای سند همکاری ۲۵ ساله بین ایران و چین گفت که هرچند این سند تاکنون از سوی ایالات متحده بررسی نشده، ولی در صورت نیاز به آن با تحریم‌های بیشتر پاسخ داده خواهد شد

ادامه مطلب