محقق: موفقیت در برابر تروریزم بستگی به اجماع جهانی دارد

محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی، شام روز گذشته با هوگو لارنس، سرپرست سفارت امریکا در کابل ملاقات کرده و گفته است که موفقیت در برابر پدیده تروریزم جهانی مستلزم وفاق جامعه جهانی و تشریک مساعی کشورهای منطقه است

ادامه مطلب