هیئت تجاری پاکستان امروز وارد کابل می‌شود

هیئت تجاری پاکستانی به ریاست عبدالرزاق داوود مشاور نخست‌وزیر آن کشور در امور تجارت و سرمایه‌گذاری قرار است تا ساعاتی دیگر وارد کابل گردد.

ادامه مطلب