اتحادیه خدمات دارویی افغانستان به اعتصاب پایان داد

اتحادیه خدمات دارویی کشور می‌گوید که به دنبال وعده مسئولان مبنی بر رسیدگی به خواست آنان در مورد عدم انحصار واردات دارو به کشور، به اعتصاب پایان داده است

ادامه مطلب