به دلیل موج دوم کرونا، دانشگاه‌ها از ۸ قوس رخصت می‌شود

وزارت تحصیلات عالی می‌گوید که به دلیل موج دوم کرونا و فیصله کابینه، تمام دانشگاه‌های خصوصی و دولتی از ۸ قوس تا ۲۵ حوت رخصت خواهد بود.

ادامه مطلب