وزارت مالیه:

هر تاخیری در تصویب بودجه، می‌تواند به عواید ملی صدمه بزند

سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که در پیش‌نویس سوم بودجه‌ سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی، تغییرات لازم صورت گرفته و نگرانی مجلس نمایندگان حل شده است.

ادامه مطلب