والی جدید بلخ معرفی شد

محمد فرهاد عظیمی والی جدید بلخ و غلام فاروق خپلواک معاون مالی و اداری این ولایت امروز رسماً به مردم این ولایت معرفی و به کار آغاز کردند.

ادامه مطلب