خان‌زاده: خودم را به دار می‌زنم اگر طالبان قندهار را از من بگیرند

خبرگزاری دید: والی قندهار می‌گوید که اگر طالبان قندهار را از نزد او تصرف کنند، خود را به دار خواهد زد. او گفته که این موضوع را به رییس جمهور غنی اظهار کرده است

ادامه مطلب