گلاب منگل از ولایت ننگرهار استعفا داد

اداره مستقل ارگان‌های محل خبر داده که گلاب منگل والی ننگرهار بنا بر دلایل شخصی از مقام ولایت ننگرهار استعفا داده است

ادامه مطلب