والی هرات: به خاطر مذاکرات صلح دست ما در برابر دشمن بسته است

والی هرات ضمن اشاره به وضعیت بد امنیتی این ولایت، می‌گوید که اگر مذاکرات صلح جریان نداشت، در یک شب تمام مراکز دشمن را نابود می‌کرد، اما مسئله مذاکرات جلو قوای مسلح را گرفته و در حالت دفاعی قرار دارند.

ادامه مطلب