چهار میلیون مهاجر افغانستانی در ایران واکسینه شدند

خبرگزاری دید: سازمان صحی جهان در ایران اعلام کرده است چهار میلیون مهاجر افغانستانی در ایران واکسین کرونا دریافت کرده‌اند.

ادامه مطلب
پیشرفت چشمگیر در تولید واکسین کرونا؛

داروی جدید در ۹۰ درصد موارد کرونا را مهار می‌کند

کمپنی داروسازی فایزر از پیشرفتی چشمگیر در تولید واکسین کرونا خبر داده و تاکید کرده این واکسین بیش از ۹۰ درصد می‌تواند ویروس کرونا را نابود کند.

ادامه مطلب