پیشرفت چشمگیر در تولید واکسین کرونا؛

داروی جدید در ۹۰ درصد موارد کرونا را مهار می‌کند

کمپنی داروسازی فایزر از پیشرفتی چشمگیر در تولید واکسین کرونا خبر داده و تاکید کرده این واکسین بیش از ۹۰ درصد می‌تواند ویروس کرونا را نابود کند.

ادامه مطلب