وزارت صحت:

هند آماده است ۵۰۰ هزار دوز واکسین کرونا به افغانستان کمک کند

مسئولان در وزارت صحت عامه کشور اعلام کردند که قرار است هند ۵۰۰ هزار دوز واکسین کرونا به افغانستان کمک کند. تاکنون زمان رسیدن این تعداد واکسین به افغانستان مشخص نشده است.

ادامه مطلب