نشست ویژه شورای امنیت ملی:

واکسین کرونا نخست به نیروهای مسلح و کارکنان بهداشت تطبیق شود

نشست ویژه شورای امنیت ملی در مورد تطبیق بهتر ۵۰۰ هزار دوز واکسین کرونا که از سوی هند کمک شده، برگزار شد.

ادامه مطلب

ارگ: واکسین کرونا به نیروهای امنیتی و پرسونل طبی تطبیق گردد

دولت جمهوری اسلامی افغانستان از کمک دولت هند به خاطر ۵۰۰ دوز واکسین کرونا سپاس‌گزاری کرده و به وزارت صحت عامه دستور داد که این واکسین در گام نخست به نیروهای مسلح و پرسونل صحی تطبیق شود.

ادامه مطلب

نخستین محموله واکسین کرونا به افغانستان رسید

نخستین محموله واکسین‌ ویروس کرونا که از سوی کشور هند به افغانستان کمک شده است، امروز به کابل رسید.

ادامه مطلب

نخستین محموله واکسین کرونا فردا وارد کشور می‌شود

گزارش شده که نخستین محموله واکسین کرونا فردا یکشنبه(۱۹دلو) وارد کشور می‌شود. این محموله از سوی جمهوری فدرال هند برای افغانستان کمک شده است.

ادامه مطلب

نخستین محموله واکسین کرونا شش ماه بعد به کشور می‌رسد

وزارت صحت عامه می‌گوید که نخستین محموله واکسین کرونا شش ماه بعد به کمک مالی بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی به کشور می‌رسد.

ادامه مطلب