رییس جمهور غنی: جامعه بین‌المللی به طالبان وجهه سیاسی بخشید

خبرگزاری دید: رییس جمهور اشرف غنی ضمن تاکید بر این که جنگ تحمیلی و نامشروع طالبان باید از سوی کشورهای منطقه و جهان محکومت شود، گفت که جامعه بین‌المللی به طالبان حیثیت سیاسی بخشیده است

ادامه مطلب