وزارت داخله:

در دو هفته، ۲۵۱ فرد ملکی از سوی طالبان کشته و زخمی شده است

وزارت امور داخله می‌گوید، طالبان طی دو هفته گذشته ۵۷۵ حمله تهاجمی انجام داده که در نتیجه ۲۵۱ فرد ملکی قربانی شدند.

ادامه مطلب