معنوی: ۲۱ قضیه‌ بچه‌بازی در دادگاه‌ها زیر کار است

وزیر عدلیه در یک نشست خبری می‌گوید که ۲۱ قضیه بچه بازی، ۱۵۸ قضیه قاچاق انسان و ۵۶ قضیه قاچاق مهاجران در دادگاه‌های کشور تحت بررسی و زیر کار است

ادامه مطلب

وزارت عدلیه از بازنگری در قانون انتخابات خبرداد

وزارت عدلیه از بازنگری قانون انتخابات، قانون احزاب سیاسی و ۶ سند تقنینی دیگر خبرداده و می‌گوید که این قوانین به دلیل مشکلاتی که داشت با توجه به نظریات اهل فن بازنگری شده است.

ادامه مطلب
اطلاعیه وزارت عدلیه:

در هنگام معاملات، سند جواز رهنما و آگاهی از مقررات معاملات الزامی است!

وزارت عدلیه در اطلاعیه‌ای از تمام شهروندان در سراسر کشور می‌خواهد که قبل و بعد از انجام معاملات خویش در دفاتر رهنمای معاملات و موتر فروشی‌ها، به سند جواز رهنما، فیصدی کمیشن معامله و چهار کاپی اسناد بیع توجه داشته باشند.

ادامه مطلب