وزارت مالیه طا-لبان:

در ۲۰ سال گذشته برای نخستین بار بودجه از منابع داخلی آماده شده است

خبرگزاری دید: وزارت مالیه طا-لبان می‌گویند که بودجه کشور به طور کامل از منابع داخلی آماده شده و برای نخستین بار در ۲۰ سال گذشته، بودجه کشور متکی به کمک‌های خارجی نیست.

ادامه مطلب

هیئت وزارت مالیه طا-لبان به پاکستان رفت

خبرگزاری دید: معاون سخنگوی حکومت طا-لبان از سفر هیئت وزارت مالیه به پاکستان خبر داد. هدف از این سفر جلوگیری از مالیات مضاعف خوانده شده است.

ادامه مطلب

سرپرست وزارت مالیه استعفا کرد

رفیع تابع سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که استعفای محمد خالد پاینده سرپرست این وزارت از سوی رییس‌ جمهور پذیرفته شده است

ادامه مطلب

سرپرست وزارت مالیه به مجلس نیامد و نام مقامات مرتبط به حیف و میل عواید افشا نشد

خبرگزاری دید: قرار بود محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه در نشست استجوابی امروز دوشنبه(۳جوزا) در مجلس حاضر شده و نام مقامات مرتبط با حیف و میل عواید در گمرکات را افشا کند، اما آقای پاینده در این نشست حاضر نشد

ادامه مطلب

روزانه تا هشت میلیون دالر به دلیل فساد در گمرکات ناپدید می‌شود

خبرگزاری دید: سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که به دلیل فساد در گمرکات، روزانه هفت تا هشت میلیون دالر درآمد دولت جمع آوری نمی‌شود

ادامه مطلب
توافق وزارت مالیه و مجلس؛

در شروع سال ۱۴۰۰ معاش کارمندان دولتی دو هزار افغانی افزایش می‌یابد

رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان می‌گوید که سر از اول ماه حمل سال ۱۴۰۰ خورشیدی، مبلغ دو هزار افغانی در ماه به معاش کارمندان پایین‌رتبه‌ دولتی افزوده می‌شود

ادامه مطلب
وزارت مالیه:

از آغاز سال مالی تاکنون بیش از ۱۳۵ میلیارد افغانی عایدات گردآوری شده است

وزارت مالیه کشور از جمع آوری ۱۳۵ میلیارد و ۷۶۷میلیون افغانی عایدات ملی در ده ماه گذشته خبرداده است.

ادامه مطلب

بانک جهانی برای افغانستان ۴۶ میلیون دالر کمک تشویقی می‌کند

مسئولان وزارت ماليه مى‌گویند که بانک جهانى به منظور تطبيق اصلاحات در بخش عوايد اين وزارت، ٤٦ ميليون دالر کمک تشویقی تعهد کرده است

ادامه مطلب