توافق وزارت مالیه و مجلس؛

در شروع سال ۱۴۰۰ معاش کارمندان دولتی دو هزار افغانی افزایش می‌یابد

رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان می‌گوید که سر از اول ماه حمل سال ۱۴۰۰ خورشیدی، مبلغ دو هزار افغانی در ماه به معاش کارمندان پایین‌رتبه‌ دولتی افزوده می‌شود

ادامه مطلب
وزارت مالیه:

از آغاز سال مالی تاکنون بیش از ۱۳۵ میلیارد افغانی عایدات گردآوری شده است

وزارت مالیه کشور از جمع آوری ۱۳۵ میلیارد و ۷۶۷میلیون افغانی عایدات ملی در ده ماه گذشته خبرداده است.

ادامه مطلب

بانک جهانی برای افغانستان ۴۶ میلیون دالر کمک تشویقی می‌کند

مسئولان وزارت ماليه مى‌گویند که بانک جهانى به منظور تطبيق اصلاحات در بخش عوايد اين وزارت، ٤٦ ميليون دالر کمک تشویقی تعهد کرده است

ادامه مطلب