وزارت مهاجرین از جامعه جهانی خواستار توجه بیشتر به بیجاشدگان شد

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان می‌گوید که با به تاخیر افتادن مذاکرات صلح و افزایش درگیری‌ها در ولایات کشور شماری زیاد بیجا شده است که جامعه جهانی باید توجه بیشتر در این زمینه داشته باشد

ادامه مطلب

ناامنی‌های اخیر؛ بیش از ۸ هزار خانواده بی‌جا شده‌ است

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان می‌گوید که با افزایش ناامنی‌ها در کشور، دست‌کم ۸ هزار خانواده از مناطق شان آواره شده‌اند

ادامه مطلب