روز جهانی کودک؛ یک‌ونیم میلیون کودک در افغانستان معتاد است

همزمان با روز جهانی کودک، وزارت کار و امور اجتماعی کشور اعلام کرده است که از میان شش میلیون کودک در معرض خطر یک‌ونیم میلیون آن به مواد مخدر معتاد است

ادامه مطلب