کرونا در افغانستان؛

۹ مرگ و ۱۲۵ واقعه تازه در شبانه روز گذشته

وزارت صحت عامه کشور با نشر آمار روزانه کرونا، می‌گوید که در شبانه روز گذشته ۹ بیمار کرونایی جان باخته و از میان ۲ هزار و ۳۸۵ نمونه مشکوک ۱۲۵ مورد تازه در سراسر کشور ثبت شده است.

ادامه مطلب
کرونا در افغانستان؛

۳ مرگ و ۷۹ واقعه تازه در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه بانشر آمار روزانه ویروس کرونا، می‌گوید که در شبانه‌روزگذشته ۳ بیمار جان باخته و از میان یک هزار و ۸۴۹ نمونه مشکوک ۷۹ مورد تازه مبتلا به کووید-۱۹ در کشور ثبت شده است.

ادامه مطلب
کرونا در افغانستان؛

۴مرگ و ۸۱ واقعه تازه در شبانه‌روز گذشته

وزرات صحت عامه کشور با نشر آمار روزانه ویروس کرونا، می‌گوید که در شبانه‌روز گذشته ۴ بیمار مبتلا به کووید-۱۹ جان باخته و از میان ۱۵۸۴ نمونه مشکوک، ۸۱ مورد تاره کرونایی در سراسر کشور ثبت شده است.

ادامه مطلب
کرونا در افغانستان؛

مرگ ۳ تن و ثبت ۴۶ مورد تازه در شبانه روز گذشته

وزارت صحت عامه با نشر آمارروزانه ویروس کرونا در کشور اعلام کرده است که در شبانه روز گذشته مرگ ۳ تن و از میان ۱۳۴۱ نمونه مشکوک، ۴۶ مورد تازه مبتلا به کووید-۱۹ در سراسر کشورثبت شده است.

ادامه مطلب
کرونا در افغانستان؛

۹ مرگ و ۷۶ واقعه مثبت در شبانه‌روز گذشته

وزارت صحت عامه کشور با نشر آمار روزانه ویروس کرونا، می‌گوید که در شبانه‌روز گذشته ۹ بیمار جان باخته و ۷۶ مورد تازه مبتلا به کووید -۱۹ در سراسر کشور ثبت شده است.

ادامه مطلب